Mooie portefeuille voor Hans de Jong

Hans de Jong, Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Vooruitlopend op de formele benoeming op 4 jauari zijn afgelopen week de portefeuilles verdeeld tussen de DB-leden. Hans de Jong van Water Natuurlijk zal zich de komende vier jaar onder meer bezighouden met veiligheid en duurzaamheid/innovatie.

Al eerder werden de namen bekend van de beoogde leden voor het Dagelijks Bestuur van fusiewaterschap Drents Overijsselse Delta. De vijf partijen -naast Water Natuurlijk ook CDA, ChristenUnie, VVD en fractie ongebouwd- zijn het afgelopen week ook eens geworden over de verdeling van de de portefeuilles. Daarmee lopen ze vooruit op de formele benoeming van het Dagelijks Bestuur op 4 januari, maar Water Natuurlijk heeft er alle vertrouwen in dat die verloopt zoals gepland.

Tevreden

Met de inhoud van de portefeuille is Water Natuurlijk tevreden: naast veiligheid gaat Hans de Jong zich ook bezighouden met duurzaamheid en innovatie, zaken die in feite in alle onderdelen van het waterschapswerk terugkomen. Ook de internationale samenwerking valt eronder, net als de klimaatactieve stad, een thema dat Water Natuurlijk al langer geleden omarmde vanwege de effecten van de klimaatverandering.

Loco

In deze toch wat bijzondere fusiesituatie is gekozen voor invulling van het plaatsvervangend voorzitterschap door twee personen: naast Hans de Jong wordt ook Hans Pereboom loco-dijkgraaf van Drents Overijsselse Delta. Tussen beiden is een heldere taakverdeling afgesproken.

Lees hier meer over de portefeuilleverdeling.