Praat ook mee over versterking IJsseldijk Zwolle-Wijhe-Olst

IJsseldijk bij Olst (Water Natuurlijk)
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat de komende jaren aan de slag om de oostoever van de IJssel tussen Zwolle en Olst te versterken. Er zijn geen acute veiligheidsproblemen, maar er zijn wel maatregelen nodig om voorbereid te zijn op een extreme IJsselafvoer en superstormen. Inwoners kunnen meepraten over de dijkverbetering.

Op 25 januari werd door het waterschap een inloopavond gehouden in Olst. Er is nog een drietal avonden gepland: in Zwolle op 1 februari, in Herxen op 9 februari en in Wijhe op 15 februari. Deze zijn bedoeld om bewoners en partijen vroegtijdig te betrekken bij deze dijkverbetering die in 2024 klaar moet zijn.

Goede start verkenningen in Olst

Water Natuurlijk was op de eerste avond in Olst vertegenwoordigd door Bert Hinnen. In een goed gevulde café-restaurant ’t Veerhuys werden tientallen belangstellenden uit Olst en omstreken over de plannen geïnformeerd. In kleine groepjes werden er bij informatiepanelen vragen beantwoord over planning, inrichting en inspraak. Een goede formule om in een vroegtijdig stadium het gebied te betrekken bij de plannen, die nog in de verkenningsfase zijn. De uitvoering zal over een aantal jaren ter hand worden genomen, de oplevering is gepland voor 2024.
Water Natuurlijk is zeer tevreden over de wijze waarop deze avond verliep en blijft het verdere traject volgen.