Projectformulieren afgeschaft

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Eigenlijk is het een administratief dingetje: de afschaffing van de projectformulieren. WN is voorstander van afschaffing van overbodige formulieren, maar had wel een opmerking.

In een projectformulier werd altijd een uitgebreid financieel plaatje gepresenteerd bij een project. Die informatie staat echter voor het overgrote deel ook al in het projectvoorstel zelf. Dat is dubbel, dus overbodig werk. Het voorstel om alle informatie in één document op te nemen, kon dus rekenen op warme steun.

Effecten en alternatieven

Het gestandaardiseerde projectvoorstel dat in de AB-vergadering van 17 september op de agenda stond gaf WN echter nog wel aanleiding tot een opmerking van WN: in het voorstel zou expliciet aandacht moeten zijn voor de beoogde (maatschappelijke) effecten van het voorstel, en zou ook standaard moeten zijn opgenomen welke alternatieven zijn overwogen en waarom die zijn afgevallen. Alleen zo kan het Algemeen Bestuur tenslotte een goede keuze maken.

Risico’s in kaart brengen

Ook de opmerking van de fractie Gebouwd dat in het voorstel de risico’s moeten worden gemeld, krijgt steun van WN: al bij de Algemene Beschouwingen in 2014 heeft de fractie een concreet voorstel gedaan voor het toevoegen van een risicoparagraaf voor de verschillende soorten risico’s die bij projecten spelen: niet alleen de financiële, maar ook alle andere: van omgevingsfactoren tot technische risico’s.