Recreatief medegebruik: hoe gaan we het invullen?

recreatief gebruik waterschapseigendommen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op dinsdag 7 maart staat het onderwerp ‘recreatief medegebruik’ op de agenda van de Commissie Maatschappij en Organisatie van het waterschap. De vergadering is openbaar, dus wie erbij wil zijn is van harte welkom.

Na de fusie per 1 januari 2016 is voor een groot aantal onderwerp het beleid van de ‘oude’ waterschappen al geharmoniseerd. Voor het recreatief medegebruik moet dat nog gebeuren. De commissievergadering is de eerste stap om invulling te geven aan dat beleid.

Over de basis is geen discussie: het Waterbeheerplan 2016-2020, het fusiebesluit over recreatie en het coalitieakkoord zijn duidelijk. Bij de fusie is besloten dat het waterschap op dit punt de lijn van Waterschap Groot Salland zal voortzetten. Waar wel discussie over gevoerd moet worden, is de invulling van dat beleid. Aan de hand van een aantal concrete casussen gaat de commissie hiermee aan de slag.

Meepraten

Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat inwoners kunnen genieten van water: of dat nu wandelen, fietsen, schaatsen, zwemmen, varen, vissen of anders is. De fractie vindt het ook belangrijk dat de inwoners van het waterschap over dit soort onderwerpen meepraten. Opmerkingen of ideeën? Laat het de fractie weten!

De agenda en bijbehorende stukken voor 7 maart zijn te vinden op de site van het waterschap: https://www.ibabsonline.eu/.
De vergadering vindt plaats in het gebouw van het Waterschap, Dokter van Deenweg 186 in Zwolle en start om 20.15 uur.