Vooraankondiging ledenbijeenkomst

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare

Water Natuurlijk regio Oost omvat Vechtstromen, Groot Salland en Reest en Wieden.Op 26 september vindt de volgende regiobijeenkomst van Water Natuurlijk Regio Oost plaats. Leden ontvangen te zijner tijd een uitnodiging.

Water Natuurlijk Vechtstromen is bezig met de organisatie van een spannend programma voor de volgende ledenbijeenkomst voor de leden van Water Natuurlijk in Regio Oost: het gebied van de waterschappen Vechtstromen, Groot Salland en Reest en Wieden. Het programma is van 10.30 tot 15.30 uur gepland. Meer informatie over inhoud en locatie volgt nog.
Leden van Water Natuurlijk in het gebied van de drie waterschappen ontvangen te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging.