Ruimte voor de Vecht deel 2

Hans de Jong van Water Natuurlijk kijkt uit over de Vecht.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De Vecht inrichten als een veilige halfnatuurlijke laaglandrivier: dat is de tweede fase van het programma Ruimte voor de Vecht, uit te voeren tussen 2015 en 2018. Water Natuurlijk is positief over de plannen. Naast een duurzame waterveiligheid ziet de fractie ook kansen voor innovatieve vormen van recreatie.

In de Algemeen Bestuursvergadering van 29 oktober heeft de fractie van Water Natuurlijk gereageerd op de uitwerking van de tweede fase van Ruimte voor de Vecht. Veel zaken zijn in de afgelopen vijf jaar al uitgevoerd zoals het graven van nevengeulen, ontstening, educatieprogramma’s, de Vechtcorridor Zwolle, recreatieve voorzieningen etc. De projecten worden gerealiseerd in samenwerking met dertien partners: overheden, bedrijfsleven en natuurorganisaties als Natuur en Milieu Overijssel.

Duurzame waterveiligheid

Woordvoerder Bert Hinnen benadrukte dat de halfnatuurlijke inrichting leidend moet blijven bij de uitvoering van alle maatregelen die nog nodig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het beperkt bevaarbaar maken van de rivier, de verdergaande ontstening, de inrichting van het landschap en een evenwichtige recreatieve inrichting van het Vechtdal. Eerste doelstelling blijft uiteraard het realiseren van een duurzame waterveiligheid, waarbij we rekening moeten houden met de gevolgen van de klimaatverandering. Maar Water Natuurlijk ziet ook kansen voor innovatieve ideeën bij recreatie op en rond de Vecht.

Financiële bijdrage

Water Natuurlijk is positief over de komende plannen, waaraan het waterschap aan de totale uitvoeringskosten van 7 miljoen een bedrag van 875.000 euro bijdraagt.