Samenwerking in Rivus meer dan besparing

Samenwerking Rivus
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Met samenwerking in de waterketen wil Waterschap Groot Salland de uitgaven met 6 miljoen per jaar verminderen. Dat is mooi, maar uiteindelijk moet niet besparing het hoofddoel zijn, maar een duurzame waterketen die waarde toevoegt, vond Lisa de Groot in de AB-vergadering van 29 oktober.

Waterschap Groot Salland werkt al enkele jaren samen met gemeenten binnen de afwaterketen. Daaronder vallen riolering, zuivering van afvalwater en lozing van gezuiverd water. Deze samenwerking -onder de naam Rivus- is hard nodig, omdat de kosten van de afvalwaterketen flink zullen stijgen: door de klimaatverandering (zware regenval zorgt voor veel water in het riool), en doordat veel rioolsystemen verouderd zijn. De opgave in Groot Salland is om de stijging van de kosten te dempen met 6 miljoen euro per jaar.

Basis voor beleid

De Rivus-partijen hebben samen een visie op de afvalwaterketen opgesteld. Deze visie brengt de ontwikkelingen in beeld die van invloed zijn op de afvalwaterketen en beschrijft wat dat betekent voor het beleid van waterschap en gemeenten. De visie inspireert om samen te werken aan bedrijfszekerheid, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en het terugwinnen van energie en grondstoffen. Alle Rivus-gemeenten verwerken deze visie in hun gemeentelijk rioleringsplan, en het waterschap heeft de visie opgenomen in het nieuwe Waterbeheerplan.

Stip op de horizon

In de vergadering van het algemeen bestuur van 29 oktober heeft Lisa de Groot namens Water Natuurlijk gesteld dat de besparingsopgave misschien wel de aanleiding is, niet het doel van samenwerking mag zijn. Het gaat uiteindelijk om een duurzame waterketen, die waarde toevoegt en niet alleen geld kost. Het helpt daarbij als het niet alleen bij ambities blijft en Rivus de visie concreet maakt: hoe ziet ons gebied eruit als we de ambities uit de visie waarmaken? Wat gaan we samen doen om dát te realiseren? Water Natuurlijk ziet graag dat waterschap en gemeenten daar samen vorm en inhoud aan geven. Ook na de fusie.

 

Bekijk hier de samenvatting van de Rivus-visie op de waterketen.