Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen…

De Soestwetering tusen Wijhe en Zwolle.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De dijk langs de Soestwetering tussen Wijhe en Zwolle moet worden verbeterd. Het waterschap wil starten met een verkenning naar de manier waarop dit het beste kan gebeuren. Water Natuurlijk wil dat  alle belanghebbenden nu al betrokken worden bij dit project.

Van de bijna 40 kilometer lange dijk langs de Soestwetering voldoet 3 kilometer niet aan de veiligheidsnormen. Het gaat om een stuk in de binnenstad van Zwolle en om een paar stukjes in het landelijk gebied tussen Zwolle en Wijhe. In dit gebied lopen diverse wandelroutes.

Betrek alle stakeholders zo vroeg mogelijk

Het waterschap wil in de verkenningsfase alleen de gemeente Zwolle en de gemeente Olst-Wijhe betrekken. De fractie van Water Natuurlijk vindt dat ook andere stakeholders in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken moeten worden. Te denken valt aan bewoners en bedrijven, maar ook aan vertegenwoordigende organisaties van gebruikers zoals recreanten. Om dragvlak voor maatregelen te krijgen, kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom heeft Lisa de Groot tijdens de AB-vergadering van 13 mei hierover vragen gesteld.

Jan Laarman, de portefeuillehouder, stelde dat hij de verkenningsfase te vroeg vindt om belanghebbenden te betrekken bij een dergelijk project. Maar omdat het zijn laatste vergadering als bestuurslid was, liet hij het aan zijn opvolger in het DB over om hier een besluit over te nemen. Dit punt komt dus terug op de agenda.