Sonja Paauw in de spotlights

Sonja Paauw, kandidaat voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta staan meer dan 40 kandidaten: allemaal mensen  die de groene stem in het waterschap luider willen laten klinken. Wie zijn deze mensen, en wat drijft hen? In de serie ‘in de spotlights’ stelt een aantal van hen zich voor. Dit keer: Sonja Paauw uit Zwolle.

Samenleven met natuur en water wordt steeds belangrijker. Voor de natuur zelf, maar ook voor onze gezondheid.

“But the life of a man is of no greater importance to the universe than that of an oyster.” Dit citaat van David Hume zegt iets over de visie die ik heb over de positie en daarmee de verantwoordelijkheid en zorg die wij als mensen hebben ten opzichte van de natuur. De samenleving van vandaag, met alle uitdagingen waar we voor staan, vraagt om een herijking van die positie. Dat is complex en moeilijk. De Waterschappen spelen daarbij een belangrijke rol, zij brengt belangen bij elkaar en zoekt naar oplossingen. Daarom stel ik me vol enthousiasme kandidaat.

De afgelopen twaalf jaar heb ik me ingezet voor Zwolle als raadslid. Natuur en water hebben daarbij altijd mijn volle aandacht gehad omdat het belang daarvan groot is en economische belangen te vaak overheersen. Mijn kennis en ervaring wil ik graag inzetten voor onderwerpen die mij aan het hart gaan. Dat doe ik al in verschillende functies op het gebied van kunst, maar mijn hart gaat ook uit naar natuur en daarmee onlosmakelijk naar water. Niet alleen inhoudelijk heb ik ambities zoals versterking van de biodiversiteit en meer maatschappelijk bewustzijn rond natuur en dat wat je daar als mens voor kunt betekenen. Zorgen voor ecologische verbindingen en een schoon, mooi en toekomstgericht landschap is daar onderdeel van.

Er is een nieuw bewustzijn nodig, het samenleven met natuur en water wordt steeds belangrijker. Voor de natuur zelf, maar ook voor onze gezondheid en onze mogelijkheden op het gebied van bereikbaarheid en wonen. Ik zet me daar graag voor in.

waterschapsverkiezingen 15 maart 2023