Duurzaamheid leidend voor watersysteem

De twee voormalige waterschappen hadden een verschillend beleid voor inrichting, beheer en onderhoud van het watersysteem. Bij een nieuwe koersbepaling wil Water Natuurlijk aandacht voor biodiversiteit, grondstoffenwinning en duurzaamheid.