Water Natuurlijk stemt in met nieuwbouw gemaal Harculo

Voor vervanging van het huidige gemaal Harculo is een krediet van 2 miljoen nodig. Water Natuurlijk is akkoord, maar heeft wel extra aandacht gevraagd voor een duurzame oplossing.