Water Natuurlijk stemt in met nieuwbouw gemaal Harculo

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Voor vervanging van het huidige gemaal Harculo is een krediet van 2 miljoen nodig. Water Natuurlijk is akkoord, maar heeft wel extra aandacht gevraagd voor een duurzame oplossing.

Gemaal Harculo zorgt voor de wateraanvoer voor Zwolle-Zuid. Het huidige gemaal bevindt zich in het koelwaterpompenhuis van de IJsselcentrale. De eigenaar van de IJsselcentrale, Engie, gaat de gebouwen slopen, en de huidige pompen zijn afgeschreven. Wateraanvoer voor de landbouw en de stad blijft noodzakelijk. Daarom is een nieuw gemaal nodig.

Duurzame oplossing

In de AB-vergadering van 28 februari heeft Obe Brandsma namens Water Natuurlijk ingestemd met het voorstel. Hij vroeg wel extra aandacht voor een duurzame oplossing, vooral voor wat betreft het energieverbruik. Volgens portefeuillehouder Henk Oegema is hieraan al invulling gegeven. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van waterinlaten onder vrij verval, en de meest energiezuinige pompen worden geplaatst.