Inspraak waterberging Heino van start

Het dagelijks bestuur van Waterschap Groot Salland heeft op 24 februari 2015 het projectplan waterberging Veldhoekerweg in Heino in ontwerp vastgesteld. Het ligt nu ter inzage. Reageren kan tot 28 april. Water Natuurlijk voorziet vooralsnog geen problemen.