Inspraak waterberging Heino van start

waterberging Heino
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het dagelijks bestuur van Waterschap Groot Salland heeft op 24 februari 2015 het projectplan waterberging Veldhoekerweg in Heino in ontwerp vastgesteld. Het ligt nu ter inzage. Reageren kan tot 28 april. Water Natuurlijk voorziet vooralsnog geen problemen.

Het ontwerpbesluit betreft een waterberging van 1,25 hectare ten zuiden van de Veldhoekerweg te Heino. De berging ligt in het stroomgebied van de Kolkwetering. Die waterberging is nodig in verband met  piekafvoeren van de Kolkwetering. Door uitvoering van het plan wordt bij hoge afvoeren van de Kolkwetering het overtollige water tijdelijk geborgen. Het waterpeil in de Kolkwetering zal hierdoor minder snel stijgen en het water wordt minder snel afgevoerd.

Het in te richten perceel is eigendom van het waterschap en heeft een ontsluiting op de Veldhoekerweg. Een formele inspraakreactie is mogelijk tot 28 april. Water Natuurlijk ziet vooralsnog geen bijzondere aandachtspunten in dit plan, maar hoort het graag als er vragen zijn. Gebruik daarvoor s.v.p.  het contactformulier.

Kijk voor meer informatie op overheid.nl
Het projectplan is hier rechtstreeks te downloaden.