Wat heeft de fusie het waterschap opgeleverd?

Op 2 mei stond een monitoringsrapport op de agenda van het algemeen bestuur. Water Natuurlijk is behoorlijk tevreden, al moet het uiteindelijk gaan om de inhoudelijke resultaten. Wel is er zorg om het ontwikkelprogramma voor het (algemeen) bestuur.