“Pak proactieve rol bij Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel”

Dat er forse opgaven liggen voor Noordwest Overijssel werd in de AB-vergadering van 23 maart 2021 nog maar eens bevestigd.  Niet alleen opgaven voor WDOD, maar ook voor de inliggende gemeenten, de provincie Overijssel en andere maatschappelijke organisaties. Opgaven zoals de veenweideproblematiek, natuur, biodiversiteit, klimaat, duurzaamheid, CO2, stikstof, energietransitie: de op dit moment bekende grote thema’s. Opgaven die het waterschap WDOD direct raken, nu, op de kortere termijn en op de langere termijn. Water Natuurlijk vindt dat het waterschap een proactieve rol moet oppakken.