“Pak proactieve rol bij Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel”

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Dat er forse opgaven liggen voor Noordwest Overijssel werd in de AB-vergadering van 23 maart 2021 nog maar eens bevestigd.  Niet alleen opgaven voor Waterschap Drents Overijsselse Delta, maar ook voor de inliggende gemeenten, de provincie Overijssel en andere maatschappelijke organisaties. Opgaven zoals de veenweideproblematiek, natuur, biodiversiteit, klimaat, duurzaamheid, CO2, stikstof, energietransitie: de op dit moment bekende grote thema’s. Opgaven die het waterschap WDOD direct raken, nu, op de kortere termijn en op de langere termijn. Water Natuurlijk vindt dat het waterschap een proactieve rol moet oppakken.

Het AB werd gevraagd kennis te nemen van de besluiten en uitgangspunten voor de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel. Een gebiedsgerichte aanpak waarbinnen de Regionale Veenweidestrategie en de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA) worden uitgewerkt.

Proactief waterschap nodig

De provincie Overijssel wordt voor deze gebiedsprocessen gezien als dé trekkende overheid. Water Natuurlijk is echter van mening dat Waterschap Drents Overijsselse Delta,, als waterautoriteit, nadrukkelijk en proactief aangesloten moet zijn en blijven. Met als logische basis onze eigen watervisie en alle thema’s die het waterschap belangrijk vindt., en met een doorkijk naar de toekomst. Hoe houden we als waterschap het gebied op orde en blijven we voldoen aan onze waterschaptaken in deze brede maatschappelijk context.

Water Natuurlijk nam de aangeboden documenten ter kennisgeving aan en omarmde de gepresenteerde uitgangspunten, inclusief de gedifferentieerde aanpak per deelgebied.