Open spending nog niet actueel bij Groot Salland

Piet de Noord heeft ervoor gepleit om een verzoek van Open Spending niet op voorhand af te wijzen. Die indruk is ontstaan door het antwoord dat Water Natuurlijk kreeg op de vraag of het waterschap meedoet met Open Spending.