Open spending nog niet actueel bij Groot Salland

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Piet de Noord heeft ervoor gepleit om een verzoek van Open Spending niet op voorhand af te wijzen. Die indruk is ontstaan door het antwoord dat Water Natuurlijk kreeg op de vraag of het waterschap meedoet met Open Spending. 

Waterschap Groot Salland bleek het verzoek niet te hebben ontvangen, maar lijkt al op voorhand niet genegen om daar positief op te reageren als die vraag alsnog komt.
Het klopt dat Open Spending gegevens opvraagt die al beschikbaar zijn, maar de wijze waarop Open Spending deze presenteert, geeft de burgers (dus de belastingbetaler) meer inzicht in waar het waterschap geld aan besteedt, en geeft ook een beeld van hoe waterschappen ten opzichte van elkaar presteren.