Recreatief gebruik van terreinen waterschap verruimd

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap DODelta is 31 oktober een half besluit genomen: het voorgestelde beleid voor recreatief gebruik van eigendommen van het waterschap is goedgekeurd, maar het voorstel om daarvoor ook geld beschikbaar te stellen heeft het DB teruggenomen.