Water Natuurlijk: geen beperkingen voor nieuwe Rekenkamer

Vanaf 1 januari 2024 is er de wettelijke verplichting om voor het  waterschap een Rekenkamer in te stellen. Op 31 januari werd de visie Rekenkamer aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Water Natuurlijk bracht daarbij in dat de Rekenkamer onafhankelijk moet kunnen werken, zonder beperkingen.