Wat vindt Water Natuurlijk van schaliegas?

De uitgebreide vraag is: “Welk standpunt neemt Water Natuurlijk in ten aanzien van schaliegaswinning in Salland?”