visbeleid

WBP

Waterbeheerplan goede basis voor ambities

In de AB-vergadering van 29 oktober heeft Water Natuurlijk ingestemd met het Waterbeheerplan 2016-2021. Het biedt een prima basis voor de ambities van het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta. Wel maakte fractievoorzitter Marion Wichard enkele opmerkingen, onder meer over de klimaatactieve stad, het visbeleid, natuurbeleving en de kostenbeheersing.