Krediet voor verkenning dijkverbetering Zwolle-Olst akkoord

In de vergadering van 20 december heeft Water Natuurlijk ingestemd met een krediet voor verkenning van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Dat is nodig volgens de nieuwe normen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.