Krediet voor verkenning dijkverbetering Zwolle-Olst akkoord

Dijkverbetering Zwolle-Olst
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van 20 december heeft Water Natuurlijk ingestemd met een krediet voor verkenning van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Volgens de nieuwe normen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is dijkverbetering nodig.

Dit HWBP is de landelijke opgave om de veiligheid van de dijken op orde te houden. Het dijktraject Zwolle-Olst is volgens de nieuwe normering vrijwel volledig afgekeurd. In het AB-vergadering stond het voorstel op de agenda voor een krediet van 10.6 miljoen euro voor de verkenningsfase om dit traject weer op orde te brengen.

Goede afstemming nodig

Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk ingestemd met dit voorstel. Daarbij onderstreepte hij het belang van een goede afstemming met bewoners en partijen al bij de start van het project. Daarmee wordt ook de betrokkenheid en bewustwording voor het waterbeheer vergroot. De zgn. meekoppelkansen van andere projecten wil Water Natuurlijk zo goed mogelijk benutten.

Daarnaast vroeg hij om de risico’s gaandeweg het traject scherp in beeld te houden, zodat financiële tegenvallers worden voorkomen. Voor het waterschap is het risico relatief beperkt: de kosten voor het hele project zijn hoog, maar 90 procent ervan wordt betaald vanuit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.