Terugblikken en vooruitkijken: zorgen en de noodzaak van het ‘goede gesprek’

De drijvende zonnepanelen in Beilen
De drijvende zonnepanelen in Beilen haalden een mooi rendement. "Duurzaamheid loont dus."
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de AB-agenda van Waterschap Drents Overijsselse Delta van dinsdag 27 juni stonden enkele belangrijke financiële onderwerpen. Fractievoorzitter Esmée Pater sprak over de jaarstukken 2022, de bestuursrapportage van het eerste kwartaal van 2023 en de begrotingsbrief 2024. Er zijn zorgen: over het negatieve resultaat, over de droogte, over het personeelstekort en over de eerlijke verdeling van kosten. Alle reden om zo snel mogelijk het bestuurlijke ‘goede gesprek’ aan te gaan.

De net nieuw geïnstalleerde Wilfried Gerner nam tijdens de vergadering direct het woord over de rapportage van de auditcommissie over de jaarstukken 2022 en in het bijzonder over de afhandeling daarvan. “Het stellen van kaders en het controleren zijn de kerntaken van het AB. Om die taak goed uit te kunnen voeren moet er voldoende tijd zijn om ons te kunnen voorbereiden. In het proces moet voldoende ruimte worden ingebouwd om vragen te kunnen stellen. Dat we een belangrijk document zoals het accountantsverslag pas drie dagen vóór de vergadering ontvingen, vinden wij als Water Natuurlijk echt niet kunnen. Zoiets hoort in ieder geval voor de Deltavergadering over de jaarstukken aan ons beschikbaar te worden gesteld” stelt Gerner. “Wat ons betreft is dit een groot aandachtspunt voor de komende periode. Dit moet niet nog een keer gebeuren.”

Meevallers

Fractievoorzitter Esmée Pater sprak daarna haar zorg uit over de jaarstukken 2022: “Onze fractie valt op dat er gesproken wordt over een ‘positief’ resultaat. Wij spreken liever van een iets minder negatief resultaat dan verwacht. Ons waterschap heeft namelijk meer ontvangen van de belastingbetalers (maar liefst 1,3 miljoen).”
Blij was de fractie met de meevaller van 6 ton, te danken aan zonnepark De Mussels in Beilen. “Duurzaamheid loont, dat blijkt maar weer eens.”

Seinen watersysteem op rood

Zorgen waren er omtrent het behalen van doelen: bij 2 van de 6 doelen binnen het watersysteem staan de seinen op rood, zo blijkt uit de eerste bestuursrapportage 2023. In meerdere gevallen werd het tekort aan personeel als redenen opgegeven. Esmée Pater: “De zorg om personeel blijft onverminderd hoog en bedreigt ondertussen ook de uitvoering van deze basistaken. Is ons waterschap in staat om het tij te keren? Want dit is niet de enige uitdaging die de komende jaren op ons pad zal komen. Ons waterschap heeft voldoende menskracht nodig om deze belangrijke taken te kunnen blijven uitvoeren.”

Zorgen over droogte

Daarnaast uitte Water Natuurlijk grote zorgen over de droogte: “Onze fractie is benieuwd: wanneer laten we het idee van ‘droogte als een calamiteit’ los en gaan we inhoudelijk aan de slag om het structureel aan te pakken? Want een van onze kerntaken: voldoende water, komt hiermee ernstig in het geding.” Al sinds 2004 ijn maatregelen genomen, maar die blijken – jaar op jaar – onvoldoende. Eind 2020 heeft het DB toegezegd dat het onderwerp ‘de aandacht’ heeft, maar dat is voor Water Natuurlijk nog niet zichtbaar. “Onze fractie vraagt zich af of ‘aandacht’ ook al worden omgezet in concrete plannen én acties om dit probleem aan te pakken?” aldus Pater.
Het DB zegde toe later dit jaar met concrete plannen te komen rondom de droogteproblematiek.

Inwoners gaan meer betalen

De fractie Water Natuurlijk is ontstemd over de voorgenomen keuze van de huidige coalitie om de kostentoedelingsverordening aan te passen in het voordeel van de categorie ongebouwd (agrarisch). Hierbij gaan agrariërs 9% minder betalen, de rest van de categorieën betaald juist meer. Lees hier het artikel dat Water Natuurlijk eerder deze week publiceerde.

Ambities watervisie handhaven

De begrotingsbrief 2024 geeft een doorkijk naar volgend jaar: wat staat het waterschap te wachten qua financiën? Gezien het net aangetreden nieuwe dagelijks bestuur, is de begrotingsbrief ditmaal beleidsarm. Toch vindt Water Natuurlijk dit geen reden om stil te blijven staan. “De uitdagingen voor ons waterschap blijven onverminderd groot” zegt Pater. “Wat Water Natuurlijk betreft blijft het waterschap onverminderd inzetten op duurzaamheid, biodiversiteit, innovaties én circulariteit.”
De fractie is dan ook blij met de brief waarin het DB bevestigt onverminderd vast te houden aan de watervisie en het waterbeheerprogramma. Daarin wordt ook benoemd dat biodiversiteit, duurzaamheid, energie, educatie en internationale samenwerking elk onderdeel zijn van onze kerntaken. Pater: “We vinden het belangrijk hierover het gesprek te blijven voeren, en we zijn blij met de handreiking vanuit het DB. Die doet Water Natuurlijk ook: wij blijven ons inzetten voor het gezamenlijk aangaan van het ‘goede gesprek.”