Wilfried Gerner (Steenwijkerland) tijdelijk waterschapsbestuurder

Installatie Wilfried Gerner in AB Waterschap Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni is Wilfried Gerner uit Onna (Steenwijkerland) geïnstalleerd als AB-lid. Gedurende 16 weken vervangt hij Elsbeth Brandsma, die half juni met zwangerschapsverlof is gegaan.

Sinds enkele jaren is het ook in de waterschappen mogelijk dat zwangere bestuursleden zich laten vervangen voor de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof. De eerste die daarvan bij Waterschap Drents Overijsselse Delta gebruik maakte was Water Natuurlijk-fractielid Anna Veldhoen in 2019, Elsbeth is nu de tweede.

Wilfried was in de vergadering van 30 mei al officieel benoemd tot fractievolger. Die rol zal hij weer vervullen als Elsbeth begin oktober terugkomt van haar verlof.

Na het afleggen van de belofte werd Wilfried door dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman gefeliciteerd, waarbij natuurlijk ook bloemen werden overhandigd.