Tip: Deltabijeenkomst over waterschapsbegroting

Euro's
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de Deltabijeenkomst van Waterschap Drents Overijsselse Delta  op 15 november staat de begroting 2023 centraal. Tijdens de bijeenkomst worden de stukken toegelicht, en kunnen de fracties (technische) vragen stellen. De Deltabijeenkomsten zijn openbaar.

Eind november komen in het Algemeen Bestuur de tweede bestuursrapportage, de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 aan de orde. Begroting en meerjarenraming vormen een omvangrijk boekwerk waarin alle aspecten van het waterschapswerk aan bod komen, inclusief de financiële consequenties. De begroting is ook de basis voor de hoogte van de waterschapbelasting volgend jaar.

De Deltabijeenkomst van 15 november (start 19.30 uur) is informatief, en voor wie meer wil weten over de waterschapsfinanciën is het wellicht interessant om deze bijeenkomst bij te wonen.

De stukken zijn hier te vinden.