Tip van Water Natuurlijk: Deltabijeenkomst internationale samenwerking

internationale samenwerking verbeeld
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Medewerkers van het waterschap nemen op dinsdag 8 februari de leden van het Algemeen Bestuur mee in de actuele stand van zaken rond internationale samenwerking. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Vanwege de huidige Corona-maatregelen is dat wel digitaal.

Deltabijeenkomsten zijn openbare vergaderingen voor het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta rond één of maximaal twee thema’s per avond. Het karakter kan informerend of opiniërend zijn.

Stand van zaken

Op dinsdag 8 februari om 19.30 uur staat in een informatieve bijeenkomst het thema internationale samenwerking centraal. Hoe staat Waterschap Drents Overijsselse Delta ervoor op dit gebied? Hoe gaat het waterschap te werk tijdens missies, en wat kan hiervan in ons eigen gebied worden toegepast? Er is speciale aandacht voor internationale samenwerking op het gebied van waterveiligheid, waar de waterkeringbeheerders grensoverschrijdend samenwerken binnen ITAF-verband.

Standpunt Water Natuurlijk

Voor Water Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat waterschappen internationaal samenwerken. Klimaatverandering en water houden zich immers niet aan grenzen. Leren van anderen moet zich dus ook niet beperken tot de grenzen van het waterschap. Nationaal en internationaal moeten de gezamenlijke waterschappen daarom structureel hun kennis en expertise delen, en open staan voor innovaties uit andere delen van de wereld.

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd? Volg dan deze bijeenkomst via de livestream op de site van het waterschap.