Vergaderschema 2022 vastgesteld

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare

Het vergaderschema van de fractie is vastgesteld: ook in 2022 vergadert de fractie van Water Natuurlijk in principe op de woensdag vóór de Algemeen Bestuursvergaderingen van het waterschap.

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen vinden deze vergaderingen plaats in het kantoor van het waterschap in Zwolle of digitaal via MS Teams. In beide gevallen zijn geïnteresseerden van harte welkom.

Het complete schema van de vergaderingen van de fractie én het waterschap zijn te vinden in de agenda op de site.