Water Natuurlijk opnieuw grootste

zetelverdeling Waterschap Groot Salland
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De voorlopige verkiezingsuitslag is bekend: Water Natuurlijk is opnieuw de grootste partij vanWaterschap Groot Salland, ondanks het verlies van een zetel. Dat bleek donderdagavond. Maandag 23 maart om 10.00 uur stelt het Centraal Stembureau de definitieve uitslag vast.

Voor de zetelverdeling betekent het dat Water Natuurlijk vijf zetels heeft. CDA en ChristenUnie hebben elk drie zetels, Sallands Gemeentebelang en VVD twee en SGP en AWP elk 1.

Samenstelling nieuwe fractie

Bij Water Natuurlijk komen de volgende kandidaten in de fractie (in volgorde van het aantal stemmen dat elke kandidaat haalde):

  • Hans de Jong – 21.957 stemmen
  • Marion Wichard – 5.827 stemmen
  • Piet de Noord  – 4.501 stemmen
  • Lisa de Groot – 2.695 stemmen
  • Bert Hinnen – 2.192 stemmen

Volledige duidelijkheid over de verdeling van de restzetels en voorkeurstemmen is er pas bij de vaststelling van de definitieve uitslag op 23 maart.

Vervolg

Als lijsttrekker van de grootste partij heeft Hans de Jong inmiddels het initiatief genomen om alle partijen, inclusief de vertegenwoordigers van de geborgde fracties, bij elkaar te brengen om over het vervolg te spreken. Daarvoor is een afspraak gemaakt na afloop van de officiële installatievergadering op 26 maart. Vanwege de komende fusie met Waterschap Reest en Wieden is het proces om tot een programma en dagelijks bestuur te komen iets ingewikkelder dan het normaal gesproken zou zijn.

kiezers-bedanktWe bedanken iedereen die op een van onze kandidaten heeft gestemd voor het vertrouwen. We zullen ons de komende vier jaar hard blijven maken voor natuur, milieu en landschap in Groot Salland en natuurlijk ook in het nieuwe waterschap dat na de fusie met Waterschap Reest en Wieden ontstaat.

De kandidaten van Water Natuurlijk Groot Salland

Hans, Bert, Marion, Piet, Lisa, Jelmer, Hélène, Ed, Antje, Wiebe, Janneco, Michiel, Ivo, Henk, Arne, Pieter, Bert en Martin