Vertrouwen en ongeduld bij fractie Water Natuurlijk

Water in de stad - Zwolle - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk ziet met vertrouwen én ongeduld de verdere concretisering van het coalitieakkoord tegemoet. De keuzes die we in november maken, bepalen ook het financiële plaatje. Dat was de eindconclusie van fractievoorzitter Marion Wichard bij de behandeling van de begrotingsbrief 2017-2020 in de bestuursvergadering van 28 juni.

Het waren geen algemene beschouwingen, maar als het financiële kader voor de komende vier jaar wordt vastgesteld, vindt Water Natuurlijk dat toch aanleiding om op de ambities in te zoomen.

Eerst de inhoud, dan het geld

Voor het voorstel om een ‘harde’ bezuiniging af te spreken loopt de fractie niet warm. “We hebben ambities en taken, en die willen we zo goed, effectief en efficiënt als maar mogelijk is uitvoeren. Het geld dat daarvoor nodig is, is een afgeleide daarvan.” stelt Wichard. “We zitten nog in de fase dat het beleid van de ‘oude’ waterschappen moet worden geharmoniseerd. Misschien levert dat wel méér aan bezuinigingen op, dat is nog volstrekt onduidelijk. We willen dus eerst inzicht in wat de consequenties zijn, en dan onze keuze maken.”
Een deel van de kostenstijgingen zit ook in de kapitaalslasten. “Dat laat dus zien dat het waterschap ook meer dóet. En de rente is nu zo laag dat het misschien ook wel heel verstandig is om juist nu te investeren. Met als bijkomend effect dat er extra werkgelegenheid ontstaat.”

Actueel en urgent

De inhoudelijke punten die Water Natuurlijk graag voortvarend opgepakt wil zien, zijn niet nieuw. Bij sommige thema’s is de urgentie ondertussen voor iedereen wel duidelijk. “De wateroverlast van de afgelopen weken laat wel zien dat er écht iets moet gebeuren, zeker in de stedelijke gebieden.“ Ook zaken als een betere waterkwaliteit, de samenwerking met boeren in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, duurzame gebiedsontwikkeling als bij Uffelte/Ruinen en duurzaamheid in het algemeen wil Water Natuurlijk snel uitgewerkt zien.
Die uitgewerkte plannen komen bij de begrotingsbehandeling in november aan bod. “Water Natuurlijk hoopt dat er echt iets te kiezen valt. We zien de voorstellen dus met vertrouwen én ongeduld tegemoet.”