Vervanging financieel systeem

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de agenda van de Algemeen Bestuursvergadering van 22 oktober stond het kredietvoorstel “Vervanging financieel systeem”. Waterschap Drents Overijsselse delta gebruikt nu een verouderd systeem, waarvan het contract met de leverancier afloopt. Voorgesteld werd om over te gaan tot vervanging en daarvoor het krediet van 400.000 euro te verhogen naar 500.000 euro. Een forse verhoging die een goede uitleg vereiste.

Water Natuurlijk beoordeelde dit als een (te) forse verhoging en stelde kritische vragen over de door de organisatie gevolgde procedures en (tijdige) informatievoorziening naar het AB.

Na de tweede termijn concludeerde Wim Konter namens Water Natuurlijk dat het Algemeen Bestuur pas laat werd geïnformeerd, de verhoging fors is en dat de verhouding tussen onderzoek, aanschaf en implementatie onevenwichtig is. Water Natuurlijk onderstreept echter de noodzaak en het belang van een actueel en adequaat financieel systeem. Mede gezien de complexe opgaven waar het waterschap voor staat, stemde Water Natuurlijk uiteindelijk in met het voorstel. Hierbij werden wel kritische kanttekeningen meegegeven aan het dagelijks bestuur en organisatie en werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de voor de ervaringen en leermomenten opgedaan bij collega waterschappen met de aanschaf van een dergelijk nieuw financieel systeem. Ook vroeg Water Natuurlijk aandacht voor het op een juist niveau inrichten van de interne contractbeheersing.