Vervroegde verkenning Mastenbroek-Zwarte Meer

HWBP-project Mastenbroek - Zwarte Meer
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van 25 oktober werd door het Dagelijks Bestuur voorgesteld om 9 ton beschikbaar te stellen voor de verkenning van het project Mastenbroek-Zwarte Meer. Water Natuurlijk ging akkoord, omdat deze aanpak efficiënter en goedkoper is.


Het project Mastenbroek-Zwarte Meer maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Op basis van derde toetsronde is 49 procent van het dijktraject afgekeurd; de kosten van herstel van dit traject komen voor 90 procent in aanmerking voor subsidie vanuit het HWBP. De overige 51 procent van het dijktraject valt onder de reguliere taak van het waterschap. Dit deel is goedgekeurd, maar moet de komende jaren opnieuw worden beoordeeld, en dan op basis van de nieuwe normen.

Voorgesteld werd om dit in één keer op te pakken. Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk ingestemd met het voorstel. De verwachting is dat deze aanpak efficiënter en goedkoper is.