Voedselwebanalyse en eDNA, wat is het en wat kun je ermee?

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Waterbeheerders monitoren hun oppervlaktewateren om inzicht te krijgen in de ecologische toestand van een water. Zo kunnen ze aangrijpingspunten vinden voor het verbeteren van deze toestand. De laatste jaren zijn er verschillende kansrijke nieuwe monitoringmethoden ontwikkeld. Eén daarvan is voedselwebanalyse via eDNA.

Wat dat precies is, krijgen de leden van de Commissie Waterbeheer en Emissies (kortweg CWE) op 4 maart te horen. Elk waterschap is vertegenwoordigd in deze commissie van de Unie van Waterschappen.
Je kunt hier de toelichting downloaden die als bijlage bij de agenda voor de CWE is gevoegd. Maar leuker is nog om het filmpje te bekijken. Dwight de Vries, ecoloog bij ons waterschap, vaart hierin door de Wieden en legt uit hoe eDNA werkt.

De waterkwaliteit in ons werkgebied is de laatste jaren verbeterd, maar nog altijd niet zoals die hoort te zijn. Als Water Natuurlijk zijn we dus erg benieuwd of deze methode er inderdaad aan gaat bijdragen dat we sneller en beter de ecologische situatie van onze oppervlaktewateren kunnen monitoren, en dus beter kunnen sturen op schoon water.