Vol aan de slag met zonne-energie

windmolens
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In 2025 is Drents Overijsselse Delta energieneutraal. Dat streven is vastgelegd. Maar dat gaat niet vanzelf. In de AB-vergadering van 10 juli werd een begin gemaakt. En zullen zonnepanelen geplaatst worden op de daken van een aantal werkplaatsen. En er is alvast een plan gemaakt voor de opwekking van zonne-energie in de komende jaren. Een goed begin, vond Water Natuurlijk, maar met zonne-energie alleen komen we er niet.

In totaal ligt er voor ruim 11 miljoen euro aan plannen voor de komende jaren. Maar omdat er nog veel onzeker is, stelde het Algemeen Bestuur alleen een extra krediet van 241.000 euro beschikbaar voor dit jaar, voor 4 werkplaatsen. In de komende maanden, en uiterlijk bij de begrotingsbehandeling, zullen er nieuwe kredietvoorstellen, tot in totaal 11 miljoen euro, voorgelegd worden, kondigde portefeuillehouder Hans de Jong aan.

Doelstelling centraal

In het AB ontstond discussie over de terugverdientijd. Eind 2017 werd op voorstel van de VVD afgesproken dat de focus zou liggen op investeringen met een terugverdientijd van 10 jaar of minder. Water Natuurlijk was daar toen tegen: wij willen de doelstelling -energieneutraal in 2015- centraal stellen, niet een louter financieel gegeven als de terugverdientijd. Ondanks de discussie stemde het hele AB ermee in dat nu de genoemde vier gebouwen kunnen worden voorzien van zonnepanelen, en dat de volgende voorstellen worden uitgewerkt. Piet de Noord verwelkomde, namens Water Natuurlijk, deze eerste stap, maar stelde vast dat we het zonder windenergie de energieneutraliteit in 2025 niet zullen halen.