Voorbereid op de droogte in 2019?

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Vrijwel iedereen heeft er de afgelopen zomer last van gehad: de extreme droogte. Vraag is niet alleen of de maatregelen van het waterschap voldoende zijn geweest, maar ook of er voor toekomstige situaties  een andere aanpak nodig is. Obe Brandsma kaartte dit aan in de vergadering van 18 september.

De afgelopen zomer is extreem droog geweest. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft veel inspanningen verricht om de waterpeilen zo goed mogelijk te handhaven. Ook Water Natuurlijk heeft hiervoor veel waardering. Wel maakt Water Natuurlijk maakt zich zorgen in hoeverre door de verdroging onherstelbare schade voor natuur is opgetreden.
In de rondvraag van het Algemeen Bestuur van 18 september heeft Obe Brandsma daarom namens Water Natuurlijk gevraagd om een evaluatie van de maatregelen, en effecten van de extreme droogte van deze zomer. Wij kunnen van de resultaten veel leren en op basis van de evaluatie zo nodig het beleid bijstellen.

Dijkgraaf Herman Dijk zegde namens het Dagelijks Bestuur toe met een evaluatie te komen voor maart 2019.