Vragen over waterkwaliteit rond lelieteelt

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Deze week verschenen berichten in het nieuws over het Burgerinitiatief Meten = Weten Westerveld . Onderwerp: de vele bestrijdingsmiddelen die in het gebied rond de lelieteelt in Westerveld zijn gevonden. De resultaten van de watermonsters zijn nog niet binnen, maar Water Natuurlijk maakt zich al langer zorgen over de waterkwaliteit in het gebied. Reden om het Dagelijks Bestuur van het waterschap schriftelijke vragen te stellen.

De lelieteelt is al langer een bron van zorgen. Deels vanwege de grote hoeveelheden water die deze teelt nodig heeft: in tijden van grote droogte, zoals afgelopen zomer, zijn zeer grote hoeveelheden grondwater nodig. Het twede zorgpunt zijn de gewasbeschermingsmiddelen die de sector gebruikt: het gaat om grote hoeveelheden schadelijke stoffen. Die komen ook deels in het grond- en oppervlaktewater terecht. De zorgen van de inwoners van Westerveld zijn dus begrijpelijk, vindt ook lijsttrekker Marion Wichard, die 2 maart nog in Dwingeloo was om met inwoners en vertegenwoordigers van D66, onder wie Tweede Kamerlid Matthijs Sienot, over dit thema te praten.

Nog altijd normoverschrijdingen

Hoewel de resultaten van de watermonsters er nog niet zijn, vond Water Natuurlijk het toch belangrijk om het waterschapsbestuur vragen te stellen. Eerder had Water Natuurlijk al ambtelijk navraaag gedaan (zie ons eerdere bericht), waarbij bleek dat voor de afdeling Vergunningverlening de bollenteelt een speerpunt is. Maar in een recent rapport van Deltares bleek dat er, ondanks verbeteringen, nog altijd flinke normoverschrijdingen zijn bij de bloembollenteelt. Voldoende aanleiding dus om het onderwerp nu bestuurlijk aan te kaarten.

Hieronder zijn de vragen aan het DB opgenomen. Klik hier om te downloaden.

2019-03-08-vragen-aan-db-over-lelieteelt