Wat houdt het in om bestuurslid voor Water Natuurlijk te zijn?

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Binnenkort vind je op deze site een uitgebreid informatiepakket over een bestuurslidmaatschap namens Water Natuurlijk. We geven hier alvast een globaal beeld van wat die functie inhoudt, en wat Water Natuurlijk van kandidaten verwacht.

Kaderstellen en controleren

Als Algemeen Bestuurslid stel je mede de kaders voor het beleid van het waterschap en de budgetten vast. Het AB controleert ook of het Dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert binnen de vastgestelde financiële kaders. Het Algemeen Bestuur stuurt op hoofdlijnen en in een politiek-bestuurlijke context. Het huidige bestuur telt 11 partijen: 8 zetels voor 3 zgn. geborgde partijen (d.w.z. benoemd door belangenorganisaties) en 21 zetels rechtstreeks gekozen zetels voor in totaal 8 politieke partijen. Water Natuurlijk is met 5 zetels de grootste van deze 11 partijen.

Verkiezingsprogramma uitvoeren

Als lid van de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta probeer je zoveel als mogelijk de idealen van Water Natuurlijk in dat beleid te laten landen. Dat vraagt dus dat je de waarden, normen en standpunten van Water Natuurlijk onderschrijft zoals die in het verkiezingsprogramma zijn vastgelegd. En dat je in staat bent om het AB in te nemen voor jouw standpunten.

Belangen integraal wegen

Als volksvertegenwoordiger houd je daarnaast contact met de eigen (groene en politieke) achterban, maar ook andere belanghebbenden in het eigen waterschapsgebied. Beslissingen neem je immers in het algemeen belang: Water Natuurlijk is weliswaar opgericht vanuit de ‘groene’ partijen, maar is geen one-issuepartij.

Tijdsbeslag

Je moet rekenen op gemiddeld twee dagdelen per week. Die gaan op aan AB-vergaderingen, Deltabijeenkomsten, fractievergaderingen en diverse (leden)vergaderingen en andere bijeenkomsten. Ook verwachten we van elk fractielid dat die niet alleen actief deelneemt aan de verkiezingscampagne, maar ook gedurende de zittingsperiode contact onderhoudt met en verantwoording aflegt aan de kiezers, onder andere via berichtgeving op de website en sociale media.

Van kandidaten verwachten we daarom onder meer het volgende:

  •  Je weet wat jouw rol is, waar je wel en niet over gaat, en wat je vanuit je rol wel of juist ook niet kunt aanpakken.
  •  Je weet wat hoofd- en bijzaken zijn, en waarin je op welk moment de meeste energie moet steken.
  •  Je kunt samen met anderen het beste resultaat bereiken, en daarbij goed omgaan met (politieke) meningsverschillen en conflicten.
  • Je kunt je ideeën en standpunten goed overbrengen, dus presenteren en spreken in het openbaar, goede teksten schrijven en sociale media gebruiken.

Meer informatie

Er komt binnenkort een informatiepakket voor geïnteresseerden beschikbaar. Wil je dat t.z.t. ontvangen, houd dan deze website in de gaten of meld je hier vast aan voor toezending.