Water-inspiratie voor coalitieakkoord

Water Natuurlijk ziet graag dat mensen genieten van water, zoals deze spelende kinderen.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Begin mei vorig jaar gaf de fractie van Water Natuurlijk een aantal tips aan de lokale politieke partijen in het gebied van Drents Overijsselse Delta voor de verkiezingsprogramma’s. Nu de verkiezingen  achter de rug zijn, en de coalitie-onderhandelingen zijn gestart, brengt de fractie het document graag nog een keer onder de aandacht. Doel: zorgen dat water een prominente plek krijgt in het coalitieakkoord, en dus het programma voor de komende vier jaar.

Schoon, gezond, aantrekkelijk water, dat wil iedereen: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en is een belangrijke voorwaarde voor onze dagelijkse behoeften: gezond voedsel, een groene omgeving, aantrekkelijke wijken, recreatie, bedrijven en gevarieerde natuur.

Rol gemeenten belangrijk

Daarom is ruime aandacht voor water nodig. Die noodzaak wordt alleen maar groter met de toenemende druk op onze ruimte en klimaatverandering. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door water al vanaf het begin in de planvorming mee te nemen en ruimte te geven aan slimme koppelingen. Samen met andere overheden zoals de waterschappen, maar ook met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Ook kunnen gemeenten hun inwoners stimuleren om hun straat of wijk te vergroenen en zo klimaatbestendiger te maken.

Samenwerking meer dan ooit nodig

Water verdient dus een eigen plaats in de gemeentelijke ambities. Daarom heeft de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta een document opgesteld met praktische tips over wat gemeenten kunnen doen om beter om te gaan met de uitdagingen rond water.
Tegelijkertijd staat Water Natuurlijk ook open voor suggesties van uitde gemeente: d klimaatverandering en onze duurzaamheidsambities maken het meer dan ooit wenselijk om de samenwerking tussen gemeenten en waterschap te verstevigen.

Het document is hier te downloaden.