GR2018

Water Natuurlijk ziet graag dat mensen genieten van water, zoals deze spelende kinderen.

Water-inspiratie voor coalitieakkoord

Begin mei vorig jaar gaf de fractie van Water Natuurlijk een aantal tips aan de lokale politieke partijen in het gebied van Drents Overijsselse Delta voor de verkiezingsprogramma’s. Nu de verkiezingen zijn geweest, en de college-onderhandelingen zijn gestart, brengt de fractie het document graag nogeen keer onder de aandacht. Doel: zorgen dat water een prominente plek krijgt in het coalitieakkoord.

Water Natuurlijk ziet graag dat mensen genieten van water, zoals deze spelende kinderen.

Water-inspiratie voor verkiezingsprogramma’s

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta wil graag dat water een prominente plek krijgt in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Daarom geeft de fractie tips over wat gemeenten kunnen doen voor schoon, gezond en aantrekkelijk water. Interessant voor elke partij die hart heeft voor natuur, milieu en landschap!