coalitieakkoord

Analyse coalitieakkoord 2021

Coalitieakkoord is best wel watervriendelijk

Hoe watervriendelijk is het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU? Water Natuurlijk toetste het akkoord van de regeringspartijen, en beoordeelde de watervriendelijkheid met een ruime voldoende. Alleen blijkt die ruime voldoende wel het gemiddelde van de watervriendelijkheid van de vier partijen. En dat valt dan wel weer een beetje tegen. Met partijen als D66 en ChristenUnie, die beide een dikke 9 scoorden, had er volgens Water Natuurlijk meer ingezeten.

Verdubbeling budget Educatie

Water Natuurlijk is blij met de geactualiseerde ‘kadernota educatie’. Ed Piek heeft dat laten weten tijdens de bestuursvergadering van 28 januari door akkoord te gaan met een verdubbeling van het huidige budget (€50.000,-) in 2021. Hiermee is invulling gegeven aan een afspraak uit het coalitieakkoord meer in educatie te investeren.

Het nieuwe DB van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Steun voor hoofdlijnenakkoord “Samen duurzaam verder”

De coalitie is rond, Water Natuurlijk is als grootste partij een coalitie aangegaan met de VVD, ChristenUnie en de fracties Ongebouwd en Bedrijven.  Namens de coalitiepartijen gaf fractievoorzitter Obe Brandsma  een toelichting op het coalitieakkoord 2019-2023 “Wonen, werken en natuur verbinden met water, samen duurzaam verder”. Een grote meerderheid stemde in met dit bestuursprogramma op hoofdlijnen.

‘Samen duurzaam verder’

Met trots melden we dat er een akkoord is bereikt voor de nieuwe bestuursperiode van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Daarmee is ook het nieuwe Dagelijks Bestuur gevormd. Voor Water Natuurlijk zal Marion Wichard op 21 mei worden geïnstalleerd.

Water Natuurlijk ziet graag dat mensen genieten van water, zoals deze spelende kinderen.

Water-inspiratie voor coalitieakkoord

Begin mei vorig jaar gaf de fractie van Water Natuurlijk een aantal tips aan de lokale politieke partijen in het gebied van Drents Overijsselse Delta voor de verkiezingsprogramma’s. Nu de verkiezingen zijn geweest, en de college-onderhandelingen zijn gestart, brengt de fractie het document graag nogeen keer onder de aandacht. Doel: zorgen dat water een prominente plek krijgt in het coalitieakkoord.

Hans de Jong is ook in 2015 ljisttrekker voor Water Natuurlijk Groot Salland.

Water Natuurlijk tevreden over coalitieakkoord

Op 13 mei wordt het coalitieakkoord van Water Natuurlijk, CDA, VVD en de fractie Gebouwd gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur. Water Natuurlijk is tevreden over het bereikte resultaat en hoopt op brede instemming voor de inhoud en de kandidaten voor het Dagelijks Bestuur. Voor Water Natuurlijk is dat opnieuw Hans de Jong.