Water Natuurlijk blij met installatie rekenkamer

Hans Kuipers (links) en Magdaléna Ritmeijer-Tichá (midden) zijn op 19 december 2023 benoemd als lid van de Rekenkamer Waterschap Drents Overijsselse Delta. Theo de Bruijn was verhinderd. Rechts dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman.
Hans Kuipers (links) en Magdaléna Ritmeijer-Tichá (midden) zijn op 19 december 2023 benoemd als lid van de Rekenkamer Waterschap Drents Overijsselse Delta. Theo de Bruijn was verhinderd. Rechts dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn op 19 december de leden van de rekenkamer benoemd. Water Natuurlijk heeft veel vertrouwen in het geselecteerde team voor de rekenkamer, dat bestaat uit Hans Kuipers (voorzitter), Magdaléna Ritmeijer-Tichá (lid) en Theo de Bruijn (lid).

De rekenkamer is onafhankelijk en helpt het algemeen bestuur bij het uitvoeren van zijn controlerende taak. De rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en de uitvoering van het waterschap. Zo krijgt het algemeen bestuur en de belastingbetaler een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en van wat er terechtkomt van genomen besluiten.

Diversiteit in samenstelling

De selectiecommissie voor de leden van de rekenkamer bestond uit Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Jan Woldring (BBB), Mirjam Fagel (PvdD) en onze fractievolger Wilfried Gerner. Water Natuurlijk is warm voorstander van een goed functionerende rekenkamer en vindt het belangrijk dat de rekenkamer zo divers mogelijk is samengesteld qua achtergrond en kennis. Aan die wens is met de nu geselecteerde leden voor de rekenkamer zeker voldaan.
Hans Kuipers is wethouder in de gemeente Tynaarlo en voormalig gedeputeerde van de provincie Drenthe namens GroenLinks. Magdaléna Ritmeijer-Tichá is jurist bij de provincie Overijssel en lid van de rekenkamer Zwolle. Theo de Bruijn is partner bij IAA-architecten en lector duurzaamheid aan de Saxion Hogeschool. Ook is hij lid van de Innovatieraad van waterschap Vechtstromen.

De leden van de rekenkamer zijn benoemd voor de wettelijke termijn van zes jaar.