Water Natuurlijk: “Coalitie moet vertrouwen verdienen”

Esmée Pater, fractievoorzitter Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Dinsdagavond 30 mei is een nieuwe coalitie aangetreden in Waterschap Drents Overijsselse Delta. Noch het proces waarmee die tot stand is gekomen noch de inhoud van het coalitieakkoord geeft Water Natuurlijk veel vertrouwen. “Dit is niet wat het waterschap de komende jaren nodig heeft om zijn taken op de juiste manier te kunnen uitvoeren” vindt fractievoorzitter Esmée Pater.

Het coalitieakkoord stond ter kennisgeving op de agenda. “Als er om een besluit was gevraagd, hadden we zonder meer tegen gestemd” aldus Pater. “In het akkoord staat meerdere keren benoemd dat er ‘grote uitdagingen’ zijn voor ons waterschap. Maar welke uitdagingen dat precies allemaal zijn en met welke acties, en vanuit welke visie de coalitie die aanpakt: dát staat niet beschreven. Bijvoorbeeld de veenweideproblematiek en de strengere eisen voor onze waterzuiveringen: hóe gaan we dit aanpakken? Wat zijn de uitgangspunten, de randvoorwaarden? Opschrijven dat het anders, beter én efficiënter moet is wel erg makkelijk, maar de visie hierop ontbreekt volledig.”

Incompleet

Nog belangrijker is misschien wat er níet in het akkoord staat. In de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen staan veel mooie woorden: openheid, transparant besturen, daadkrachtig en doeltreffend. Ruimte voor educatie, recreatie, natuur en biodiversiteit. De vervuiler betaalt. Ruimte voor innovatie. “Maar al deze termen ontbreken in hun akkoord. Je zou bijna van kiezersbedrog kunnen spreken: waarom benoemen ze dit wél in hun eigen programma’s maar niet in dit akkoord? Dat doet het ergste vrezen voor de maatschappelijke opgaven van het waterschap.”

Teleurstellend

Ook het proces waarmee Water Natuurlijk is buitengesloten van de coalitiebesprekingen, is op z’n zachtst gezegd teleurstellend. Deze coalitie doet geen recht aan de kiezer, stelt Esmée Pater. “Zo’n 45 procent van de kiezers heeft maar op een van de coalitiepartijen gestemd. Door de toevoeging van twee geborgde zetels van boeren is toch een nipte meerderheid behaald. Niet bepaald de meerderheid waar de kiezer voor gestemd heeft. We hadden dat niet verwacht van een partij (BBB) die in de campagne steeds heeft gezegd open en transparant te zijn, de verbinding te zoeken en niet te willen polariseren. Er waren ruim voldoende aanknopingspunten om het gesprek verder over aan te gaan.”

Black box

Openheid en transparantie was ook ver te zoeken in het proces rond het coalitieakkoord. “Toen Water Natuurlijk in 2019 in de lead was, hebben we vooraf om input gevraagd en tussentijds alle partijen in de gelegenheid gesteld om op een eerste ruwe versie van het akkoord te reageren, én hun drie belangrijkste punten in te dienen. Het Algemeen Bestuur is toen ook om instemming gevraagd, al heeft niet elke partij die gegeven. Nu was het één grote black box, met een stuk waar we iets van mogen vinden maar waarover niet gestemd kan worden. Heel teleurstellend.”

Constructief

Toch wil Esmée Pater zich niet uit het veld laten slaan, en kiest zij samen met de Water Natuurlijk-fractie voor de positieve benadering: “De uitdagingen waar het waterschapsbestuur voor staat, zijn té groot om te blijven hangen in teleurstelling of verwijten. Bovendien is samenwerking een van de kernwaarden van Water Natuurlijk. We hebben daarom een stevige stemverklaring afgegeven, maar we hebben niet tegen de benoeming van het nieuwe Dagelijkse Bestuur gestemd. We gunnen ze een kans om waar te maken wat ze hebben gezegd in de toelichting op het akkoord. We zien met grote belangstelling uit naar de debatten in het Algemeen Bestuur de komende vier jaar.”

 

Klik hier om de vergadering terug te kijken op de site van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Hieronder staat de stemverklaring van Water Natuurlijk.

2023-05-30-stemverklaring-coalitie