Water Natuurlijk feliciteert Dijkgraaf

Herman Dijk
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De fracties van Water Natuurlijk Groot Salland en Reest en Wieden feliciteren Herman Dijk van harte met zijn voordracht als interim-dijkgraaf voor het fusiewaterschap Drents Overijsselse Delta.

De voordracht werd vandaag bekend gemaakt door de Voorbereidingscommissie, na het unanieme advies van de – vanuit beide Algemeen Besturen ingestelde – aanbevelingscommissie.

Overtuigende visie

Herman Dijk is sinds begin 2010 dijkgraaf van Waterschap Groot Salland. Vanuit de ervaring in deze afgelopen vijf jaar onderschrijft Water Natuurlijk van harte de conclusies van de beide commissies, nl. dat de Dijkgraaf sterke verbindende kwaliteiten bezit, een goede en overtuigende visie heeft op de vraag hoe het nieuwe waterschap zich moet gaan verhouden met de omgeving –een punt waar Water Natuurlijk sterk aan hecht-, en wat zijn rol als dijkgraaf daarbij is.

Formele procedure

De formele procedure is een beetje ingewikkeld: de provincies Drenthe en Overijssel beslissen over de benoeming als interim-dijkgraaf per 1 januari 2016, de instellingsdatum van het nieuwe Waterschap Drents Overijsselse Delta. In de allereerste vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 januari neemt het nieuwe AB een besluit over de definitieve voordracht. Het gaat hier om een Kroonbenoeming, dus tot het moment dat er een Koninklijk Besluit is, blijft Herman Dijk interim-dijkgraaf.