Water Natuurlijk feliciteert Henk Hengeveld

Water Natuurlijk Groot Salland feliciteert Henk Hengeveld
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Nu al weet Henk Hengeveld dat hij na 18 maart in het bestuur van Waterschap Groot Salland komt. Hij neemt dan een zgn. geborgde zetel voor de categorie ‘natuur’ in.


Water Natuurlijk feliciteert Henk Hengeveld hier graag mee, ook al vindt Water Natuurlijk het systeem van de zgn. geborgde zetels achterhaald. “Het is nu eenmaal nog het wettelijke systeem” zegt fractievoorzitter Bert Hinnen. “Daarin is voor specifieke groepen nog een direct benoemingsrecht, dus zonder dat de kiezer zich erover uitspreekt.” Water Natuurlijk zou liever zien dat het hele bestuur van het waterschap via directe verkiezingen wordt gevormd. “Al zijn we natuurlijk blij met de komst van Henk Hengeveld”, zegt Hinnen. “Hij vertegenwoordigt de categorie natuur, en met zijn ‘groen-blauwe’ ervaring, onder meer als directeur van Landschap Overijssel, zal hij voor ons als Water Natuurlijk een goede gesprekspartner zijn in de komende bestuursperiode.”

Formeel wordt Hengeveld benoemd tot bestuurslid op 26 maart, net als degenen die op 18 maart rechtstreeks worden gekozen via de stembusverkiezingen.