Water Natuurlijk-fractie stelt vragen over Chroom 6

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Volgens een artikel in NRC Handelsblad van 5 december blijkt verf met het kankerverwekkende Chroom 6 te zijn gebruikt voor bruggen. Water Natuurlijk wil van het waterschap weten of het probleem ook speelt bij bruggen en sluizen in ons waterschapsgebied.

Er is de afgelopen tijd veel te doen over het gebruik van verf met de kankerverwekkende stof Chroom 6. Vooral Defensie lag hierbij onder vuur. Inmiddels is duidelijk dat er in het hele land veel bruggen met deze stof zijn behandeld. NRC achterhaalde dat de provincie Overijssel dit jaar onderhoud uitvoert bij 38 bruggen en sluizen, en dat bij tien daarvan chroom in de staalconstructie is aangetroffen. Bij de andere 136 bruggen en sluizen is onderzoek in voorbereiding.

Waterschappen niet in beeld

De waterschappen worden niet genoemd in het onderzoek, terwijl zij wel veel bruggen, sluizen en andere bezittingen hebben waar verf wordt gebruikt. Dat was aanleiding voor Piet de Noord om namens de fractie van Water Natuurlijk schriftelijke vragen te stellen aan het Dagelijks Bestuur.

schr vragen chroom 6