Water Natuurlijk heeft meeste vrouwelijke lijsttrekkers

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In alle 21 waterschappen doet Water Natuurlijk mee aan de waterschapsverkiezingen. Meer dan de helft van de lijsten wordt aangevoerd door een vrouw.

Ook in Drents Overijsselse Delta is de lijsttrekker van Water Natuurlijk een vrouw: Marion Wichard is de huidige fractievoorzitter en nu dus ook lijstaanvoerder. “De waterschapswereld is echt niet meer zo’n technische mannenwereld. Als waterschapsbestuurder ben je bovendien, net als in een gemeenteraad of provinciale staten, in de eerste plaats volksvertegenwoordiger. Weliswaar met een heel specifieke focus op water, maar uiteindelijk draait het om de publieke besluiten die je in het bestuur neemt. Bij die keuzes speelt de techniek soms wel een wat grotere rol dan elders in het openbaar bestuur, maar ook in het waterschap gaat het om belangenafweging en de ambities die je namens je achterban hebt.

Internationale vrouwendag is volgens Marion Wichard een goede gelegenheid om dat over het voetlicht te brengen. “Het mag nog wel wat diverser in het waterschapsbestuur. Ik hoop dus dat de komende jaren meer vrouwen actief worden voor het waterschap. En natuurlijk het liefst voor Water Natuurlijk, de groene stem in de waterschappen.”