Aanvullende maatregelen Oude Diep

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de omgeving van het Oude Diep vind je bijzondere natuur en prachtige landschappen. In het gebied is er een samenwerking met gebiedspartners om de verschillende doelen voor de waterhuishouding, natuur en landbouw te realiseren. Voor het Oude Diep zijn door het waterschap maatregelen genomen om het beeksysteem te herstellen, de waterkwaliteit te herstellen (Kaderrichtlijn Water) en natuur te ontwikkelen.

In de zomer van 2019 is het project brongebied Oude Diep sober en doelmatig aanbesteed. Daarbij zijn toen de meekoppelkansen voor waterberging op grond van Stichting het Drents Landschap en verbeteringen voor het waterbeheer niet meegenomen. Water Natuurlijk vond dit een gemiste kans en heeft hier het afgelopen najaar vragen over gesteld. In het Algemeen Bestuur van 25 februari kwam het Dagelijks Bestuur met het verzoek om een aanvullend krediet om de meekoppelkansen alsnog in te vullen en extra kosten voor het oplossen van de PFAS-problematiek.

Ruimte voor waterberging en robuust systeem

Obe Brandsma sprak sprak namens Water Natuurlijk zijn zorgen uit over de extra kosten voor PFAS. Helaas zijn de extra kosten een voldongen feit. Brandsma sprak echter wel waardering uit vanwege het uitvoeren van meekoppelkansen voor waterberging en het robuuster maken van het watersysteem. Tevens sprak Brandsma zijn waardering uit dat het Drents Landschap de waterberging gaat beheren. Het voorstel kreeg brede steun van het Algemeen Bestuur.

3 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Geertjan Smits
Gast
Geertjan Smits
3 maart 2020 16:01

hoeveel lezers van deze nieuwsbrief weten waar het Oude Diep ligt? Ik heb het moeten opzoeken.

Gast
3 maart 2020 23:36
Antwoord aan  Geertjan Smits

Beste Geertjan Smits,

Hartelijk dank voor het attenderen!
Ik zet direct een linkje in het artikel naar de website van het waterschap waar meer info te vinden is.

Groet,

Tjoek Korenromp

Geertjan Smits
Gast
Geertjan Smits
4 maart 2020 12:54
Antwoord aan 

Dank voor de snelle actie!