Water Natuurlijk: “Maak internationale activiteiten zichtbaarder”

Hans de Jong tussen twee van de Zuid-Afrikaanse waterpartners.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Bij internationale samenwerking geeft het waterschap invulling aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Water Natuurlijk vindt dat dit aspect wel wat zichtbaarder mag.


Er wordt al goed samengewerkt met verschillende organisaties in binnen- en buitenland, en die samenwerking is in de loop van de jaren geprofessionaliseerd. Dat bleek in de themabijeenkomst van eind augustus, die een heel mooi beeld gaf van wat er speelt en welke effecten er wederzijds zijn. In de AB-vergadering van 25 oktober ging de fractie daarom graag akkoord met het nieuwe beleid, dat een harmonisatie is van wat de ‘oude’ waterschappen deden. Het waterschap sluit nauw aan bij de meerjarenvisie van de (landelijke) Dutch Water Authorities en de Sustainable Development Goals. De focus ligt op Zuid-Afrika en Burkina Fasso.

Regionaal uitdragen

Daarbij deed fractievoorzitter Marion Wichard een suggestie. Ook het onderwerp ‘internationale samenwerking’ leent zich volgens Water Natuurlijk prima voor ‘verbinding met de omgeving’. In ons eigen gebied zou het waterschap actief draagvlak en samenwerking kunnen zoeken: met gemeenten, particuliere organisaties, opleidingsinstellingen, bedrijven. “Als we onze internationale activiteiten goed over het voetlicht brengen, en onze kennis en ervaringen delen, kan dat bijdragen aan versterking van onze relatie met de omgeving.” stelde zij.
“Bij het nieuwe communicatiebeleid van het waterschap wordt gezocht naar ‘haakjes’ om het waterschap te positioneren. Dat kan ook een haakje op dit beleidsterrein zijn. Deventer bijvoorbeeld – waar ons fractielid Piet de Noord woont – heeft elk jaar een grote internationale manifestatie: Deventer Wereldstad. Alle organisaties die internationaal actief zijn, laten zich zien. Daar zou het Waterschap eigenlijk niet mogen ontbreken. En het kan misschien zelfs nog dit jaar, de volgende editie is op 6 november.”

Actiever

Portefeuillehouder Hans de Jong erkende dat het waterschap tot nu toe wat terughoudend is geweest om uit te dragen bij welke internationale activiteiten het betrokken is, maar hij liet weten dat inmiddels ook dit beter op het netvlies staat bij het externe communicatiebeleid, en dat dit actiever opgepakt wordt.